Tijdens deze masterclass vertelt technisch analist Nico Bakker meer over Dashboard Beleggen: de door hem gebruikte methodiek voor het berekenen van het te verwachten koersverloop.  

Met zijn marktlensindicatoren meet Bakker trend en sentiment t.b.v. scenario’s wat betreft verwacht koersverloop. De basis voor dit alles is zijn Dashboard Methodiek, ofwel de theorie van de groene en rode stippen. In deze masterclass gaat Bakker zijn methodiek in vijf stappen openbaren en larderen met enkele praktische voorbeelden. Na de masterclass heeft de actieve belegger een beter begrip van technische analyse in het algemeen en Bakkers Dashboard Beleggen in het bijzonder.

Masterclass: Dashboard Beleggen in 5 stappen

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair en deze masterclass

Spreker: Nico Bakker
Consultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij  een eigen methodiek (Dashboard Beleggen) die met objectieve indicatoren trend en sentiment meet. Research vormt voor hem de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Bakker benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen.

Een belegger bepaalt zelf wat hij met Bakkers informatie doet. Hij speelt daarbij niet een rol als trader, maar als coach. In zijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Verder gaat belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geeft hij in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.