Bert Colijn
Bert ColijnSenior Econoom
ING

Plenaire sessie 11.20 – 12.00 uur

Economische aardverschuiving

De wereld is er dit jaar wezenlijk anders uit komen te zien, en met alle panelen die zijn gaan schuiven met name ook in economisch opzicht. Na de eerste schok is de hamvraag hoe groot en structureel de veranderingen in de beleggingsomgeving zullen blijken te zijn. Vooralsnog is een einde gekomen aan een lange periode van gestage economische groei en lage inflatie. Vanuit een toch al uitzonderlijk monetair beleid – niet te vergeten als stuwende kracht achter alle waarderingen – hebben centrale banken nu te maken gekregen met een uit de hand gelopen inflatie die in decennia niet zo hoog is geweest. Met ook zaken zoals de verschuivende geopolitieke verhoudingen die deglobalisering in de hand kunnen werken en een versnelling van de klimaattransitie is het nu meer dan ooit zaak een goed beeld te vormen van in welke omgeving de komende jaren kan worden belegd.

Biografie

Bert Colijn is Senior Econoom bij ING in Amsterdam. In zijn werk focust hij zich met name op economische, politieke en monetaire ontwikkelingen in de eurozone. Hij wordt hiervoor regelmatig geciteerd in nationale en internationale media. Ook stuurt hij een team van internationale economen aan. Hij werkt sinds 2015 bij de bank.

Voor ING werkte hij bij denktank The Conference Board in Brussel waar hij zich vooral bezighield met structurele ontwikkelingen in de Europese economie. Hij heeft een bachelor en master in internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen waar hij is afgestudeerd op financiële stabiliteit in Europa.