BNP Paribas Markets

BNPP_BL_Q

Uw partner in beleggingsproducten

BNP Paribas Markets is aanbieder van beleggingsproducten zoals Turbo’s, Boosters, Rendement Certificaten, Memory Coupon Notes en Klik & Klaar Notes voor zowel particuliere beleggers als private banks en onafhankelijke beleggingsadviseurs. Op het gebied van gestructureerde producten is BNP Paribas één van de Europese marktleiders.
BNP Paribas Markets voorziet met haar productaanbod in alternatieven voor rechstreekse beleggingen waarmee u in de gelegenheid wordt gesteld het juiste product te selecteren bij de actuele marktomstandigheden.

Producten

Turbo’s:
gebruik Turbo’s om in te spelen op koersstijgingen of dalingen. Door de hefboomwerking investeert u niet de gehele onderliggende belegging zelf. U kunt Turbo’s gebruiken voor speculatieve posities maar ook voor het beperken van risico in uw portefeuille. Turbo’s zijn voor de ervaren belegger.

Boosters:
Boosters lijken op Turbo’s en kunnen dus op dezelfde wijze toegepast worden. Boosters vergen doorgaans een geringere investering ten opzichte van vergelijkbare Turbo’s en kunnen een hogere hefboom bereiken. Dat maakt tevens dat deze producten nog risicovoller dan Turbo’s zijn.

Rendement Certificaten:
wanneer u een aandelenbelegging wilt aangaan zonder heel vast te zijn op de markt, vormen Rendement Certificaten een alternatief voor een rechtstreekse belegging. Hoewel u net als bij een directe belegging uw gehele inleg kan verliezen, kenmerken deze producten zich door een bescherming bij beperkte dalingen.

Memory Coupon Notes:
bieden u een vaste coupon op voorwaarde dat de koers boven een vastgesteld niveau staat. Dit niveau ligt bij de start van het product substantieel onder de actuele koers van de onderliggende waarde. Eventueel gemiste coupons worden alsnog uitgekeerd indien de onderliggende waarde bij volgende peilmomenten wel op of boven de coupongrens staat. U loopt volledig koersrisico bij een daling onder de coupongrens op de laatste peildatum.

Klik & Klaar Notes:
bieden u een vaste coupon op voorwaarde dat de koers boven een vastgesteld ‘Klik & Klaar-niveau’ staat. Is dat het geval dan loopt de note direct af en krijgt u uw inleg én de Klik & Klaar-uitkering. Is dat niet het geval dan blijft de note bestaan en wordt op het volgende peilmoment weer gemeten. Eventueel gemiste coupons kunnen dan alsnog uitgekeerd worden tezamen met de hoofdsom indien de onderliggende waarde bij volgende peilmomenten wel boven het ‘klik & klaar-niveau’ staat. U loopt volledig koersrisico bij een daling onder de het ‘beschermingsniveau’ op de laatste peildatum.

Inspiratie:

Het BNP Paribas Markets team heeft jarenlange ervaring op het gebied van beleggingsproducten en was medeverantwoordelijk voor de introductie van de Turbo in 2004. Onder de BNP Paribas vlag voorziet het team beleggers van een rijk product aanbod, scherpe analyses, webseminars en nieuwsbrieven.

Wij werken samen met verschillende professionals zoals vermogensbeheerders, brokers maar ook beursanalisten als Nico Bakker, Tostrams Group, US Markets, Weekendbeleggers, SEM.nl en andere partijen.

BNP Paribas Markets voorziet met haar productaanbod in alternatieven voor rechstreekse beleggingen waarmee u in de gelegenheid wordt gesteld het juiste product te selecteren bij de actuele marktomstandigheden.

Bezoek de website www.bnpparibasmarkets.nl voor meer informatie over onze webinars, nieuwsbrieven en BNP Paribas Turbo App.