De Nederlandse overheid heeft regels opgesteld om evenementen en activiteiten veilig door te laten gaan, zoals o.a. het coronatoegangsbewijs. De BeleggersFair en de Beurs van Berlage sluiten zich hier natuurlijk bij aan, om onze bezoekers een veilig en gezond verblijf te bieden. Er zijn drie mogelijkheden voor u als bezoeker om een zogeheten coronatoegangsbewijs te verkrijgen. Dit kan in de CoronaCheck-App getoond worden, door middel van een QR-code. Deze QR-code wordt gescand bij binnenkomst bij de BeleggersFair. Zodra aan tenminste een van deze bewijzen is voldaan, krijgt u toegang tot de BeleggersFair. Voor Nederlandse bezoekers gaat het om het vaccinatiebewijs, het herstelbewijs of het testbewijs. Voor internationale bezoekers geldt dat ze het Digitale Corona Certificaat (DCC) moet kunnen tonen. We zullen elk van deze bewijzen uitgebreider toelichten.

Vaccinatiebewijs

Hiermee toont u aan dat u alle benodigde vaccinaties heeft gehad. Het vaccin dient goedgekeurd te zijn in Europa om dit bewijs te krijgen. Let op: dit bewijs is pas 14 dagen ná de laatste vaccinatie geldig.

Herstelbewijs

Hiermee toont u aan dat u hersteld bent van Covid-19. Dit herstel mag niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden.

Testbewijs

Dit bewijs moet getoond worden wanneer u als bezoeker niet (volledig) gevaccineerd bent, of geen herstelbewijs heeft. Let op: het testbewijs is tijdelijk en de uitslag dient uiteraard negatief te zijn. De test moet professioneel uitgevoerd zijn, binnen 24 uur voor het evenement. Na 24 uur verloopt het bewijs namelijk. We raden u aan om u zo kort mogelijk vóór het evenement te testen, om onnodig risico te voorkomen. Tot twee uur vóór aanvang is dat nog mogelijk. In principe zou u de uitslag namelijk binnen twee uur moeten ontvangen, al kan er enige vertraging zijn.

Het testbewijs kan verkregen worden met een negatieve Covid-19-test door Testen voor Toegang. Deze test is gratis. De uitslag wordt gemaild. Indien die negatief is, zit daar ook een unieke code bij. Die kan omgezet worden in een QR-code voor de CoronaCheck-app, via de app zelf of de website www.coronacheck.nl.

Digitale Corona Certificaat

(voor internationale bezoekers)

Internationale bezoekers dienen een DCC te kunnen laten zien om toegang te krijgen tot evenementen en activiteiten binnen de EU. Dit certificaat verkrijgen ze wanneer ze een van de bewijzen kunnen voorleggen die vergelijkbaar zijn met die voor Nederlandse bezoekers: een bewijs van volledige vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Voor een test kunnen bezoekers terecht bij Testen voor Toegang. De procedure is hetzelfde als voor de Nederlandse bezoekers. De testuitslag is ook in dit geval 24 uur geldig. Daarna moet er een nieuwe test worden aangevraagd, indien het bezoek nog niet heeft plaatsgevonden. Het is mogelijk om op basis van een negatieve testuitslag een QR-code aan te maken voor de CoronaCheck-App, indien de bezoeker geen DCC heeft.

Hoe wordt de QR-code gescand bij de ingang?

Bij elke ingang staat een medewerker. Diegene heeft een app om de QR-codes van de CoronaCheck-App te kunnen scannen. De code moet altijd vanuit de CoronaCheck-app gescand worden; een schermafbeelding geeft een rood scherm. Een groen vinkje betekent dat u tenminste een van de drie bewijzen heeft kunnen laten zien en dus veilig toegang kan krijgen tot de BeleggersFair.