De geheimen van obligatiebeleggingen


Peter Abma
Commercieel directeur
OHV vermogensbeheer

 

De geheimen van obligatiebeleggingen
Tips en inzichten van professionele beleggers

Waarom beleggen alle professionele beleggers op de obligatiemarkt en sparen ze niet? Obligaties geven historisch gezien een hoger rendement dan sparen. Maar er is meer: 

In deze masterclass wordt inzicht geven in een aantal interessante kenmerken van obligatiemarkten:

1. Premievoordeel bij nieuwe uitgiftes van obligaties 
2. Indekken van de obligatieportefeuille tegen rentestijging
3. Profiteren van credit spreads
4. Gegarandeerde leningen 

De masterclass zal ingaan op bovenstaande 4 kenmerken en deze bijdragen aan een stabiel rendement. 

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair en deze masterclass.