Ed Nijpels
Ed NijpelsVoorzitter
Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Keynote plenaire middagsessie

Het klimaat krijgt stokken om mee terug te slaan

Tot voor kort werd een van de meest uitdagende en cruciale onderwerpen van deze tijd, het klimaat, financieel en beleggingstechnisch vooral gevat in de gevleugelde term ESG (environment, social en governence). Met eerst de Urgenda*-uitspraak en meer recent de uitspraak in de Shell-klimaat-zaak krijgt dit pas echt vleugels. Wat het klimaat en dan met name de sociale en bestuurlijke ontwikkelingen van het klimaat voor effect zal gaan hebben op het bedrijfsleven en daarmee dus aandelenkoersen en beleggingen zal gepassioneerd voor het voetlicht gebracht worden door Ed Nijpels. Is financieel gewin ten koste van alles een gepasseerd station?
*Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen ze aan de hand van hun visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Spreker: Ed Nijpels

Biografie

Ed Nijpels heeft een lange staat van dienst als politicus en bestuurder. In 1977 is hij een van de jongste leden van de Tweede Kamer. In 1982 volgt hij Hans Wiegel op als fractievoorzitter en is later ook lijsttrekker. In datzelfde jaar boekt de VVD tien zetels winst en groeit naar 36 zetels.

In het tweede kabinet Lubbers (1986) wordt Nijpels minister van VROM. Onder zijn verantwoordelijkheid komt het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en de Vierde Nota Ruimtelijke ordening tot stand. Ook organiseert hij eind 1998 in Noordwijk de eerste wereldwijde klimaatconferentie.

Dit kabinet valt over het reiskostenforfait, een van de honderd maatregelen uit het NMP. Nijpels is daarna nog korte tijd Kamerlid. Van 1990 tot 1996 is hij burgemeester van Breda.

Daarna volgt drie jaar bedrijfsleven. Van 1999 tot 2008 is hij commissaris van de Koningin in Friesland.

Daarna volgen diverse functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Hij is onder andere kroonlid van de  Sociaal Economische Raad.

Sinds 2013 is klimaat en milieu weer een prominente tijdsbesteding. Als voorzitter van de borgingcommissie waakt hij over de uitvoering van het Energieakkoord. Ook leidt hij de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

Sinds 2019, is Nijpels voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In deze functie ziet hij toe of de afspraken op een goede manier tot uitvoering komen.

Ed  Nijpels is op 1-4-1950 geboren in Den Helder.

Hij is opgegroeid in Bergen op Zoom.

In Utrecht volgde hij een studie rechten.

Nijpels is gehuwd. Uit een eerder huwelijk heeft hij twee kinderen en is ook opa van vier kleinkinderen.