Frans Paul van der Putten

Bio:

Dr Frans-Paul van der Putten is de coördinator van het Clingendael China Centre. Hij is opgeleid aan de Universiteit Leiden als historicus en promoveerde in 2001 op een proefschrift over de investeringsstrategieën van grote Nederlandse ondernemingen in China voor de Tweede Wereldoorlog. Van 2001-2006 werkte hij als onderzoeker bij de Universiteit Nyenrode op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 2007 is hij aan Clingendael verbonden en gespecialiseerd in onderzoek naar de geopolitieke gevolgen van de opkomst van China. Hij geeft frequent lezingen en media-interviews over dit thema. De relevantie van geopolitieke ontwikkelingen voor bedrijven, en omgekeerd, is een speciaal aandachtspunt in het werk van Frans-Paul. In november verschijnt bij Prometheus zijn boek ‘De Wederopstanding van China: Van prooi tot wereldmacht’.

12.40 – 13.20 uur
Keynote: Geopolitieke confrontatie tussen China en de Verenigde Staten

De Verenigde Staten en China lijken af te glijden richting een nieuwe koude oorlog, of erger. Vanwege deze geopolitieke rivaliteit moeten bedrijven ook in Nederland rekening houden met twee trends. De eerste is toenemende politisering en verstatelijking van internationale economische betrekkingen. Door afnemende marktwerking en toenemend nationalisme neemt de ruimte voor Nederlandse ondernemingen, en voor de Nederlandse economie als geheel, om zowel China als de VS te bedienen af. De tweede is groeiende onzekerheid. De kans op onvoorziene economische en politieke schokken groeit, terwijl internationale organisaties verlamd raken door de Chinees-Amerikaanse rivaliteit. Het vooruitzicht voor deze ontwikkelingen is dat ze waarschijnlijk nog verder in hevigheid toenemen en lange tijd kunnen aanhouden.