Joost de Kruijff

Joost de Kruijff, Marketing Advisor Dominium

Resultaatgerichte IT Project Manager met tien jaar ervaring in het aansturen van IT-projecten op het gebied van infrastructuur, applicatieontwikkeling en werkplekinrichting in de bancaire sector, het midden- en kleinbedrijf en (semi)overheid, zowel binnen Nederland als daarbuiten. 

Steekwoorden: focus, momentum, doorzettingsvermogen, creativiteit, pragmatisme, teamwork