Maarten Post

Voorzitter van Stichting ZZP Nederland

De eerste jaren van zijn werkzame leven bracht hij door als visserman op de Noordzee. Na een tienjarige periode als leraar in het MBO, koos hij in 1991 voor de vakbeweging. Als  is hij  een van de grondleggers van Het Loopbaantraject Bouw, waarin bouwvakkers zich uit preventieve overwegingen kunnen omscholen om zo langer gezond te kunnen doorwerken. Als bestuurder van het Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid kreeg hij te maken met de afschaffing van VUT en Prepensioen en heeft hij steeds gepleit voor flexibilisering van pensioenregelingen en vrijwillige aansluiting van zelfstandige ondernemers bij de bestaande pensioenfondsen.

Sinds 2011 is hij voorzitter van Stichting ZZP Nederland.  De stichting, die meer dan 40.000 zzp’ers vertegenwoordigt, streeft naast het stimuleren van ondernemerschap naar collectieve afdekking van inkomensrisico’s, waarbij ook de oudedagsvoorziening een belangrijke plaats inneemt. In 2014 ontwikkelde hij samen met enkele andere organisaties het ZZP Pensioen, dat begin 2015 van start is gegaan. Deze pensioenregeling heeft alle flexibele elementen in zich, die een ondernemer nodig heeft.