Martijn Rozemuller
Martijn RozemullerCEO Europa bij VanEck
VanEck Asset Management

Gouden Tip | 12.25 – 12.35 uur

Op het podium op de beursvloer zal Martijn Rozemuller zijn Gouden Tips voor 2023 met u delen!

Masterclass

Beleggen in megatrends met ETFs

Martijn Rozemuller, CEO Europa van VanEck, bespreekt hoe u via ETFs kunt investeren in de megatrends die onze levens van morgen bepalen.

Duurzaamheid

Dat klimaatverandering geen fabeltje meer is, hebben we de afgelopen jaren allemaal aan den lijve ondervonden. Twee ETFs helpen de bedrijven te financieren die een duurzamere wereld mogelijk maken.

  • De VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF belegt in de waterstofeconomie. Waterstof draagt bij aan de CO2-arme economie.
  • De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF belegt in bedrijven die betrokken zijn bij vleesvervangers en producenten van organisch voedsel.

Risico: U kunt geld verliezen tot het totale verlies van uw inleg als gevolg van de belangrijkste risicofactoren, zoals het risico van opkomende markten, het sectorconcentratierisico en het risico van beleggingen in kleinere bedrijven, zoals beschreven in de KIID’s en in het prospectus.

Technologische doorbraken

De technologische revolutie raast sneller en sneller voort. De droom van gisteren is de werkelijkheid van morgen.

  • De VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF belegt in bedrijven die gentherapie en digitale zorg vormgeven. Gentherapie opent een geheel nieuwe vorm van zorg, zoals gepersonaliseerde medicatie.
  • De VanEck Space Innovators UCITS ETF geeft blootstelling aan de commerciële ruimtevaartsector. Ruimtevaart is een razendsnel ontwikkelende sector.

Risico: U kunt geld verliezen tot aan het totale verlies van uw inleg als gevolg van de belangrijkste risicofactoren, zoals industrie- of sectorconcentratierisico, opkomende marktrisico en liquiditeitsrisico’s die worden beschreven in de KIID’s en in het prospectus. Evolutie van de markt is niet gegarandeerd.

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset

Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen “VanEck”) wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF, VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF, VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF en VanEck Space Innovators UCITS ETF (de “ETF’s”), subfondsen van VanEck UCITS ETF’s plc, is een ICBE-beheermaatschappij naar Nederlands recht geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de activa van de ETF kan sterk fluctueren als gevolg van de beleggingsstrategie. Als de onderliggende index in waarde daalt, verliest de ETF ook aan waarde.

Beleggers moeten het verkoopprospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat ze in een fonds beleggen. Deze zijn beschikbaar in het Engels en de KIID’s in bepaalde andere talen, indien van toepassing, en kunnen gratis worden verkregen op www.vaneck.com of bij de Beheermaatschappij.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Biografie

Martijn is CEO Europa bij VanEck. Hij begon zijn carrière als optiehandelaar bij Optiver, een Nederlandse firma die actief is op het gebied van high frequency trading. Hier werd Martijn partner. Hij richtte in 2009 de eerste Nederlandse ETF-aanbieder Think ETF’s op, een bedrijf dat later door VanEck werd overgenomen. Martijn geeft enthousiast financiële voorlichting aan het grote publiek en wil daarmee mensen aansporen om te gaan beleggen.