Masja Zandbergen
Masja ZandbergenESG integration
Robeco

Plenaire middag sessie | 14.00 – 15.00 uur

ESG: Balanceren of keuzes maken

Eerder leek ESG (Environment, Social en Governence) vooral te gaan over het uitruilen van financiële resultaten voor transparantie, bestuur en sociale bijdragen als veiligheid en gezondheid. Sinds een paar jaar is daar echter wel degelijk het milieu prominent aan toegevoegd. Is het daarmee makkelijker geworden om resultaten te behalen, risico te beperken. Dat maatschappelijk investeren of in de planeet bijvoorbeeld duurzaamheid kansen biedt is wel bekend, maar hoe kun daarvan profiteren. Waarderen van alle ESG onderdelen kan daarbij misschien soelaas bieden, en dan kiezen of in balans blijven!

Biografie

Masja Zandbergen is Head of Sustainability integration and coordinates the Sustainable Investing Client Portfolio Management team. Previously, she has been working as a Research Analyst covering financials, IT and Nordic stocks. Since 2003 she also specialized in Sustainability Investing. Prior to joining Robeco, Masja held had roles as Portfolio Manager and Responsible Investment Specialist at her own company and Head of Equity at Syntrus Achmea. She started her career at Robeco in 1997 and rejoined Robeco in 2015. Masja holds a Master’s in Econometrics from Erasmus University Rotterdam and is a Certified European Financial Analyst.