Nico Bakker
Nico BakkerConsultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets
Nico PR Bakker

Masterclass | 15.30 – 16.15 uur

Turbo trading met technische analyse

We zitten in een cruciale fase van een bear market. Houden belangrijke steunniveau stand of zetten de dalingen door? Met technische analyse ga je ervan uit dat marktgedrag in het verleden zich herhaalt. Je kan patronen herkennen en steun en weerstandsniveaus bepalen. Nico laat zien hoe hij dat doet en welke technische indicatoren hij toepast. Vervolgens laat Nico zien hoe je scenario’s definieert waarop je beleggingsbeslissingen kan baseren. Ook laat Nico zien hoe je vervolgens Turbo’s van BNP Paribas Markets selecteert die passen bij de marktvisie en het scenario. In deze masterclass geeft Nico een college over TA en illustreert één en ander met concrete tips. Als uitsmijter laat Nico zien hoe u zijn Gouden Tip verkrijgt.

Gouden Tip | 16.25 – 16.35 uur

Op het podium op de beursvloer zal Nico Bakker zijn Gouden Tips voor 2023 met u delen!

Talkshow | Show me the money | 16.35 uur

Als passend slot van dit beleggingsevenement gaan in het dagelijkse beleggingsvak gepokt en gemazelde experts in op de uiteindelijke hamvraag wat met beleggingsportefeuilles zou kunnen of zelfs zou moeten gebeuren. Hoe in de praktijk het beste met de ontstane risico’s kan worden omgegaan en hoe ingespeeld kan worden op de kansen die de nieuwe beursrealiteit ook onlosmakelijk met zich meebrengt.

Biografie

Ik ben technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruik ik  een eigen methodiek Dashboard Beleggen genaamd, dat met objectieve indicatoren trend en sentiment meet. Research vormt voor mij de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Ik benader de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij ik het beleggingslandschap in kaart breng en beleggers wijs op kansen en bedreigingen. Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn informatie doet. Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als coach. In mijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Verder gaat belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geef ik in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.