Peter Abma

Biografie 

Als consultant bij Euronext Amsterdam in 2001 raakte Peter geboeid door financiële markten. Van 2004 tot en met 2012 richtte hij zich op het ontwikkelen van beleggingsmodellen en was actief als fondsmanager. Sinds 2013 is hij binnen OHV verantwoordelijk voor de samenwerking met financieel adviseurs en verzorgt hij lezingen voor diverse doelgroepen.

Rendement behalen met obligaties.

Uitgifte voordeel van obligaties extra belangrijk in een lage rente omgeving.

Masterclass 15.45 – 16.30 uur

In deze masterclass wordt inzicht geven in een aantal interessante kenmerken van obligatiemarkten:

  1. Premievoordeel bij nieuwe uitgiftes van obligaties 
  2. Indekken van de obligatieportefeuille tegen rentestijging
  3. Profiteren van credit spreads
  4. Gegarandeerde leningen 

De masterclass zal ingaan op bovenstaande 4 kenmerken en hoe deze bijdragen aan een stabiel rendement. 

Klik hier om u gelijk aan te melden voor deze masterclass! Let op: vol = vol