Profiteer nu van het herstel in grondstoffen

Terwijl de Dow Jones een top laat zien, lijkt de grondstoffenmarkt uit te bodemen, na een correctie van maar liefst zeven jaar! De eerste opleving in 2016 was slechts van korte duur maar leverde ons al wel een brutorendement van 70%. Daarna viel de markt weer ver terug om onlangs een dubbele bodem te laten zien. We verwachten dat het herstel de komende jaren een opwaarts potentieel heeft van honderden procenten. Vergelijkbaar met de beweging na de Lehman-crash in 2009 en 2010, toen het Commodity Discovery Fund ruim 400% steeg. Tijdens de masterclass zal oprichter Willem Middelkoop uitgebreid ingaan op de bijzondere marktsituatie van beide markten.

Meld u direct aan voor deze masterclass!