Teeuwe Mevissen

Biografie 

Teeuwe Mevissen is werkzaam als Senior Macro Strateeg bij RaboResearch Global Economics & Markets.

Hij bedient het (mid-)corporate segment. Vanuit deze rol informeert hij zakelijke relaties op dagelijkse basis over actuele ontwikkelingen op de financiële markten. De impact die (geo-)politieke gebeurtenissen hebben op onder andere valuta- en rentemarkten hebben zijn bijzondere interesse. Tevens schrijft hij maandelijks columns in De Financiële Telegraaf en verschijnt maandelijks op RTL-Z als beurscommentator bij het programma voorbeurs.

Teeuwe is afgestudeerd in International Economics & Business Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zat in het bestuur van de Jonge Bankiers Vereniging Rotterdam. Hiervoor werkte hij bij diverse andere banken in verschillende treasury functies. Vanwege zijn interesse in geopolitieke gebeurtenissen is hij ook bezig met het Master programma International Relations aan de Amerikaanse Webster University in Leiden.

Plenair 10.00 – 10.30 uur

Panel macro-economische outlook 2021
Economisch overleven of doorleven!?

Waar de seinen toch eigenlijk nog niet op rood stonden lijkt Covid-19 aan de economische noodrem te hebben getrokken. Miljarden waren/zijn nodig om de door corona geteisterde bedrijfstakken en organisaties op de rails te houden. Over de impact van die steun, maar natuurlijk ook van de nu nog aanhoudende corona-onzekerheden, zal het panel van drie Nederlandse grootbanken het licht laten schijnen. Naast de wereldwijde pandemie zullen uiteraard ook de andere grote thema’s aan bod komen en welke daarvan hebben dan de grootste invloed op onze macro-economische omstandigheden. Of staan wij als individueel land dermate stevig in de schoenen dat de internationale invloeden ons feestje eigenlijk niet kunnen verstieren, ofwel stevenen wij af op slingers en champagne of zal de angst regeren?