Thomas Kalsbeek

Biografie 

Thomas Kalsbeek is portefeuille manager van het obligatiefonds Fresh Fixed Income Fund. Hij heeft Finance gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is recent geslaagd voor level 3 van CFA.

Rendement behalen met obligaties.

Uitgifte voordeel van obligaties extra belangrijk in een lage rente omgeving.

Masterclass 15.45 – 16.30 uur

In deze masterclass wordt inzicht geven in een aantal interessante kenmerken van obligatiemarkten:

  1. Premievoordeel bij nieuwe uitgiftes van obligaties 
  2. Indekken van de obligatieportefeuille tegen rentestijging
  3. Profiteren van credit spreads
  4. Gegarandeerde leningen 

De masterclass zal ingaan op bovenstaande 4 kenmerken en hoe deze bijdragen aan een stabiel rendement. 

Klik hier om u gelijk aan te melden voor deze masterclass! Let op: vol = vol