Thomas Mensink

Na zijn studie Financial Engineering & Management aan de Universiteit Twente heeft Thomas Mensink zich toegespitst op het analyseren en beoordelen van startup-bedrijven. Hij is actief als startup analyst bij Golden Egg Check en houdt op die manier in de gaten welke startups in Nederland potentie hebben en/ of financiering ophalen bij (venture capital) investeerders. Juist door met een analytische blik naar startups te kijken, kan Thomas het kaf van het koren scheiden. Met analyses en artikelen wil hij bovendien de Nederlandse venture capital ecosysteem transparanter en professioneler maken.